Danh mục Tổ chức

Văn bản Sở GD

Công văn của Sở về việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ hai, 06 Tháng 2 2012

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200/SGDDT-TCCB                                             Đà Nẵng,  ngày 04  tháng 02  năm 2012

V/v tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT

Kính gửi:

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN;

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2011, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


1. Tải kết quả tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT (đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt) tại địa chỉ www.danang,edu.vn và thông báo đến người dự tuyển tại đơn vị.

2. Yêu cầu những người trúng tuyển qua xét tuyển và thi tuyển nộp bản chính bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển (nếu có), sau đó đơn vị cử người mang về Sở GD&ĐT (phòng TCCB) để đối chiếu theo lịch sau:

Thứ 4 (ngày 08/02/2012):

Buổi sáng: Trường THPT Hòa Vang, Hoàng Hoa Thám, Lê Quý Đôn, Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Trãi, Ông Ích Khiêm, Phạm Phú Thứ, Phan Châu Trinh, Thái Phiên, Thanh Khê, Tôn Thất Tùng, Phan Thành Tài.

Buổi chiều: Trường THCS Nguyễn Khuyến, 02 trường chuyên biệt, 07 trung tâm GDTX.

Thứ 5 (ngày 09/02/2012):

Buổi sáng: THPT Nguyễn Hiền.

Buổi chiều: THPT Ngô Quyền.

Thứ 6 (ngày 10/02/2012): Buổi sáng: Trường THPT Trần Phú.

Lưu ý: Các đơn vị khi cử người nhận bản chính bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ của người dự tuyển phải có biên bản giao nhận.

3. Sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị rà soát để xếp ngạch, bậc, hệ số lương để đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB.

LÊ TRUNG CHINH

 


Tư vấn công tác Giáo dục Hướng nghiệp

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 04 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ bảy, 04 Tháng 2 2012

Thực hiện nhiệm vụ năm học, nhằm hỗ trợ, cập nhật thông tin hướng nghiệp đến các trường THPT, Sở GDĐT phối hợp với Viện Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, trường Đại học FPT tổ chức buổi tư vấn công tác hướng nghiệp năm học 2011-2012 như sau:
1. Nội dung:
- Một số vấn đề cơ bản của nguồn nhân lực (NNL) Việt Nam hiện nay.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của NNL.
- Mối quan hệ giữa con người và nghề nghiệp
+ Thế giới con người.
+ Thế giới nghề nghiệp.
- Quy trình HƯỚNG NGHIỆP - DẠY NGHỀ - VIỆC LÀM.
- Những vấn đề cạnh tranh khi hướng nghiệp.
- Một số vấn đề cần biết về  VIỆC LÀM và KĨ NĂNG TÌM VIỆC LÀM.
2. Diễn giả: Ông Nguyễn Lê Minh, Chuyên gia của Bộ LĐTB&XH về Tư vấn Hướng nghiệp, Cộng tác viên của Bộ GDĐT về Hướng nghiệp học sinh THPT.
3. Đối tượng tham gia:
- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp các trường THPT;
- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 các trường THPT thành phố Đà Nẵng.  
4. Thời gian: 01 buổi từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, ngày 09/02/2012.
5. Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nẵng.
Sở GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện để các cán bộ, giáo viên chủ nhiệm trường tham gia đầy đủ khóa tập huấn. Đây được xem như một buổi sinh hoạt hướng nghiệp trong năm của nhà trường.
Sở GDĐT lưu ý các trường cần thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Sở GDĐT về công tác hướng nghiệp; tuyển sinh; tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài ngành GDĐT được nêu tại Công văn số 1614/SGDĐT-VP ngày 19/5/2010 của Sở GDĐT v/v “Chấn chỉnh tình hình thực hiện các chương trình học bổng nước ngoài và tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài ngành GD&ĐT” và Công văn số 124/ SGDĐT-VP ngày 31/01/2012 của Sở GDĐT v/v “Tổ chức cho HS tham gia Chương trình tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2012”.  Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở (VP, Phòng GDTrH) để được hướng dẫn thêm./.


 

Hướng dẫn đăng ký dự thi và ôn thi tốt nghiệp năm 2012

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 04 Tháng 2 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ bảy, 04 Tháng 2 2012

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký dự thi và ôn thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm 2012 gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng: Học sinh đã học hết chương trình THPT nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước, hiện đang ở tại các địa phương, tham gia lực lượng vũ trang, làm việc tại các cơ quan, nông, lâm trường, học tại các trường, cơ sở đào tạo nghề, các trường, cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp… (sau đây gọi chung là thí sinh tự do).

2. Điều kiện đăng ký dự thi:
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường THPT hoặc trung tâm GDTX nơi học lớp 12 hoặc nơi ĐKDT một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

3. Nội dung ôn tập: Nội dung ôn tập nằm trong chương trình GDTX cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

4. Địa điểm đăng ký dự thi và ôn tập:
4.1. Địa điểm đăng ký dự thi và ôn thi:
- Tại các trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ đối với thí sinh tự do tại các quận, huyện.
- Tại trường THPT Trần Phú đối với thí sinh tự do tại quận Hải Châu và quận Thanh Khê, giao cho TT GDTX, KTTH-HN&DN Hải Châu phối hợp với trường THPT Trần Phú lập kế hoạch triển khai báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua phòng GDCN-GDTX).
4.2. Thời gian:
- Ôn thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2012 đến ngày 15 tháng 5 năm 2012.
- Đăng ký dự thi: kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012 đến ngày 15 tháng 5 năm 2012.


 

Công văn của Sở GD

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 1 2012    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 1 2012

 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

Trang 7 trong tổng số 7

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay415
mod_vvisit_counterHôm qua403
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác