Danh mục Tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Sáng 28-1-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; đại biểu các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tới dự phiên bế mạc Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị Đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đọc Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí. Gồm:

1. Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư

2. Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an

3. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội

4. Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ

7. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8. Đinh Thế Huynh - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

9. Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội

11. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Trần Quốc Vượng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng

13. Phạm Bình Minh - Phó thủ tướng Chính phủ

14. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

15. Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao

16. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

17. Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM

18. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông vận tải

19. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư.

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1. Trần Quốc Vượng

2. Mai Trực

3. Nguyễn Đức Hải

4. Sa Như Hòa

5. Bùi Thị Minh Hoài

6. Nguyễn Thanh Sơn

7. Nguyễn Văn Nhân

8. Tô Quang Thu

9.Trần Cẩm Tú

10. Nguyễn Công Học

11.Võ Minh Khương

12. Nguyễn Văn Doanh

13. Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Hà Quốc Trị

15. Cao Văn Thống

16. Vũ Khắc Hùng

17.Nghiêm Phú Cường

18. Nguyễn Thế Toàn

19. Nguyễn Quốc Hiệp

20. Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Trần Tiến Hưng

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ra mắt Đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư nêu rõ: Những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt trong đó có những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI về những đóng góp to lớn đó; mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội, đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp đối với Đảng ta, nhân dân ta và đất nước ta; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế dành cho Đại hội; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ra mắt Đại hội - Ảnh: TTXVN

GIANG NAM (Tổng hợp)


Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm và chúc Tết Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 5 2016    |    Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Chiều ngày 01/02/2016, đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thiếu tướng, nhạc sĩ, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết Bính Thân và tình hình triển khai các nhiệm vụ đầu năm 2016. Thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Phương Minh Hòa biểu dương, chúc mừng thành tích, kết quả mà cán bộ, giảng viên, chiến sĩ, học viên, sinh viên của Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đào tạo; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn trường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp nghỉ Tết, tổ chức đón xuân vui và trả phép đúng quy định. Chuẩn bị triển khai kế hoạch làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết đạt hiệu quả. Năm 2016 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

trong phòng họp sửa

Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT chúc Tết Nhà trường

Thay mặt Đảng ủy Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh đã cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và hứa: Toàn trường sẽ vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, trên cơ sở thắng lợi của năm 2015 tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo để không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo mà còn có những chương trình, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc để góp sức vào công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Quân đội.

Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Tin: QUỲNH MAI

Ảnh: DƯƠNG CHƯƠNG


 

Mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ mẫu mực, chính quy, thì Nhà trường mới mẫu mực chính quy được

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Để thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2016), 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016). Sáng ngày 04/3/2016, tại Khu di tích lịch sử K9, thuộc xã Vinh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Lễ dâng hương và báo công với Bác về kết quả học tập và làm theo tấm gương, đạo đức gương đạo đức của Người, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Nhà trường; đồng thời tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ hiến kế xây dựng Nhà trường mẫu mực, chính quy". Lễ dâng hương, báo công với Bác và buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp! Trang tin điện tử Nhà trường trân trọng trích đăng phát biểu kết luận của đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường tại buổi tọa đàm:

"...Sau hơn 1 giờ tọa đàm nghiêm túc và cởi mở, các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ đã sôi nổi tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, nói thẳng, nói thật, nói chân tình, nói những điều tâm huyết về suy nghĩ và nhận thức của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và bày tỏ quan điểm, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc, những băn khoăn, trăn trở của mình; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường nhiều vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, tôi ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đồng chí và sẽ báo cáo với Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, giúp các đồng chí tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ của Nhà trường không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ, trưởng thành; góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, mẫu mực, chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ  của Nhà trường chiếm gần 20% tổng số cán bộ, sĩ quan của Nhà trường; 100% có trình độ đại học, gần 30% có trình độ sau đại học, nhiều đồng chí được đào tạo cơ bản ở các trường trong và ngoài nước; là lực lượng nòng cốt, cốt cán của Nhà trường. Tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật; là lực lượng trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là ưu thế của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ Nhà trường chúng ta.

Thưa các đồng chí!

Tương lai của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thuộc về các đồng chí. Nhà trường có tồn tại, phát triển và có vị thế trong xã hội hay không, các đồng chí có vị trí, vai trò rất quan trọng! Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường trong tình hình mới, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường, tôi có một số điều muốn chia sẻ và trao đổi với các đồng chí sau đây:

1. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là đường lối chính trị, quân sự, văn hóa văn nghệ của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; điều lệnh, điều lệ của Quân đội vào chức trách nhiệm vụ được giao.

Đây là những vấn đề không mới, nhưng luôn là vấn đề then chốt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung; nhất là cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ nói riêng. Học để tồn tại xét về mọi phương diện; học để làm người, làm việc, để hoàn thiện mình; để không ngừng tiến bộ, trưởng thành. Mục tiêu phấn đấu của mỗi chúng ta là trở thành những cán bộ, sĩ quan đảm nhận các vị trí trọng trách; hoặc nếu làm chuyên môn thì phải là những người có chuyên môn giỏi, có uy tín, trở thành NSƯT, NSND (Hiện nay, khi xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, thì các tiêu chí về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, năng lực công tác, sức khỏe là những yếu tố hàng đầu). Như vậy, để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì chúng ta phải học; học thật để có tài thật. Học ở trường, học những gương người tốt, việc tốt, học những người đi trước, học tập anh em, bạn bè, đồng nghiệp và học ở thực tiễn. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về việc học sau đại học đó là thạc sĩ và tiến sĩ, ở Nhà trường đây là vấn đề rất cần thiết, không thể thiếu. Tuy nhiên học phải đúng chuyên ngành, phải thực chất, phải thiết thực với chức trách nhiệm vụ mà mình đang đảm nhiệm.

Đối với chúng ta, những cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ bên cạnh những thế mạnh và ưu điểm nổi bật như tôi đã nói ở trên, thì hạn chế của chúng ta là sự trải nghiệm ít, kinh nghiệm thực tiễn có mặt còn hạn chế; vì vậy, ngoài việc học tập để nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ thì năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành kể cả về kỹ năng sống là những vấn đề không thể thiếu. Hành trang vào đời, vào nghề của mỗi bạn trẻ chúng ta phải là: "Tâm trong, trí sáng, ước mơ, hoài bão lớn". Nhà trường sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để mỗi người đều được học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành.

Cùng với việc học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, thì việc nghiên cứu khoa học là một chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng. Các đồng chí phải dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ xứng đáng cho nhiệm vụ này. Năm 2014, Nhà trường đã ban hành quy chế công tác khoa học, trong thời gian tới sẽ có điều chỉnh, bổ sung, qui định rõ thời gian nghiên cứu khoa học cho từng đối tượng trong Nhà trường. Phải đầu tư cho nghiên cứu khoa học, thì mới nâng cao được chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng Nhà trường tiên tiến chính quy, vững mạnh toàn diện; đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng  viên trẻ chúng ta.

2. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của Nhà trường. Thưa các đồng chí! Việc thực hiện nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật, tuy đã có bước chuyển biến tiến bộ, nhưng đang là một trong những khâu yếu, mặt yếu của Nhà trường chúng ta hiện nay. Chính quy ở đây tôi muốn nói không chỉ là mang mặc quân phục đúng điều lệnh, chấp hành đúng thời gian, giờ giấc... mà phải chính quy từ trong suy nghĩ, nhận thức, hành động và trong ứng xử các mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, đồng chí - đồng đội - đồng nghiệp; trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong công tác, sinh hoạt, học tập, trong tham gia các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động của Quân đội, của TCCT và của Nhà trường, tất thẩy đều phải chính quy, nghiêm túc. "Mỗi đồng chí mẫu mực, chính quy, thì Nhà trường mới mẫu mực, chính quy được". Chúng ta đang phấn đấu để trở thành những "Chiến sĩ - nghệ sĩ" thực thụ; trước khi trở thành những nghệ sĩ, thì mỗi chúng ta phải là những chiến sĩ, có đầy đủ những tiêu chí, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đó là, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; trong sáng về đạo đức, lối sống; mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3. Yêu mến, gắn bó với Nhà trường, tâm huyết với nghề, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao,coi Nhà trường là ngôi nhà chung của mình, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp. Mô phạm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; quan hệ trên, dưới đúng mực, mỗi chúng ta phải là những tấm gương sáng để học viên, sinh viên học tập và noi theo. Tránh lối sống bàng quang, vị kỷ, thực dụng...

Thưa các đồng chí!

Với mỗi chúng ta, những cán bộ, sĩ quan trẻ, đảng viên trẻ đang trong giai đoạn khởi nghiệp, cũng như xây dựng gia đình, nên gặp không ít khó khăn (con nhỏ, thu nhập thấp, nhiều khoản phải lo, phải trang trải... hiện nay hầu hết chúng ta đang phải ở nhà thuê, hoặc ở nhà bố mẹ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, băn khoăn, trăn trở...); Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn hiểu sâu sắc điều đó; mong rằng, mỗi đồng chí hãy chủ động khắc phục mọi khó khăn, Nhà trường luôn là người bạn đồng hành với các đồng chí trên con đường lập thân, lập nghiệp.

toàn cảnh copy

Đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường làm lễ báo công dâng Bác tại đền thờ Bác Hồ - Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội

Tin: LONG VŨ

Ảnh: TIẾN THÀNH


 

Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh xuân - hè, bệnh nhiễm khuẩn não mô cầu cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Hiện nay mùa Xuân khí hậu ẩm ướt, nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn, vi rút, côn trùng phát triển là cơ hội thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm bùng phát như bệnh Sởi, Ruberla, Quai bị, Thủy đậu, đặc biệt bệnh nhiễm khuẩn não mô cầu. Để chủ động giám sát, phòng, chống dịch bệnh, Ban Quân y, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch bệnh như sau:

I. Bệnh nhiễm khuẩn não mô cầu

Viêm não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng do vi khuẩn gây ra, diễn biến nhanh và quái ác. Có thể lấy đi sinh mạng trong vòng 24 giờ sau những triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Viêm não mô cầu lây nhiễm qua những hoạt động thường ngày như: tiếp xúc gần với bệnh nhân, người chung sống cùng gia đình ăn, uống chung cốc, chén…

1.1. Biểu hiện sớm của bệnh

- Sốt cao 39 - 400C

- Buồn nôn và nôn

- Cáu gắt, ăn không ngon hoặc bỏ ăn

- Đau đầu, chóng mặt

- Đau họng, chảy nước mắt

1.2. Biểu hiện muộn của bệnh (Triệu chứng đặc hiệu)

- Xuất hiện ban đỏ vùng da mỏng, đầu chi
- Cứng gáy, đau cổ, co cứng
- Sợ ánh sáng
- Mê sảng, lú lẫn
- Co giật kiểu động kinh
- Mất ý thức, rối loạn cảm giác

II. Bệnh quai bị

2.1. Nguyên nhân

Bệnh quai bị là bệnh lành tính do Vi rút Paramyxovirus lây truyền theo đường hô hấp và đường ăn uống, qua những giọt nước bọt khi bệnh nhân nói, ho, hắt hơi, dùng chung đồ vật.

2.2. Biểu hiện bệnh

- Khi mới nhiễm bệnh, bệnh nhân thấy khó chịu, sợ gió, nhức đầu, đau trước tai, khó nhai.

- Ngày thứ 2-3 của bệnh, sốt cao 39-400C trong 3-4 ngày, chảy nước bọt.

- Một bên má bắt đầu sưng to, sau 1 hoặc vài ngày lan sang bên kia gây đau khi nuốt nước bọt.

- Bên má sưng đau nhưng không tấy đỏ, da bóng, ấn không lún, không hóa mủ, họng đỏ nhẹ. Ống Stenon hơi tấy.

quai bị copy

Biểu hiện của bệnh quai bị (Ảnh sưu tầm)

2.3. Biến chứng bệnh quai bị

- Viêm não, viêm màng não.

- Viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn.

- Viêm buồng trứng.

- Vô sinh.

- Ngoài ra còn có các biến chứng khác như viêm cơ tim, viêm tuyến giáp, viêm tuyến lệ…

III. Bệnh sởi, Rubella

3.1. Nguyên nhân, đường lây:

- Bệnh Rubella còn được gọi là sởi Đức. Là một bệnh truyền nhiễm do vi-rút rubella gây nên. -Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh.

- Bệnh Rubella lây truyền qua đường hô hấp khi người lành hít phải những giọt dịch tiết đường mũi họng (nước bọt, nước mũi) có chứa vi rút của người bệnh khi tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt với người bệnh. Tiếp xúc với các vật dụng, các bề mặt (sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi…) có dính chất tiết mũi họng của người bệnh. Điều kiện thuận lợi để bệnh Rubella lan rộng là: môi trường sống chật chội, thiếu ánh sáng, không vệ sinh (nhà trọ, ký túc xá v.v…). Người bị bệnh Rubella có thể lây truyền bệnh cho người khác một tuần trước khi phát ban và từ 1 đến 2 tuần sau khi ban đã lặn hết.

3.2. Biểu hiện bệnh

- Sốt nhẹ trên 370C kèm theo nhức đầu, mệt mỏi, chảy mũi trong, đau họng, đôi khi có đỏ mắt.

- Phát ban: Ban đỏ, từng đốm lan tỏa, ban rát sần. Đặc biệt ban mọc đầu tiên ở mặt, sau đó lan ra thân mình (trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân).

- Đau khớp.

- Nổi hạch sau tai.

- Ở người lớn và trẻ lớn, bệnh thường nặng hơn trẻ nhỏ.

IV. Bệnh Thủy đậu

4.1. Nguyên nhân, đường lây

- Bệnh do một loại siêu vi mang tên Varicella Zoster Virus (VZV) gây nên.

- Bệnh Thủy đậu rất dễ lây truyền khi người lành hít phải dịch tiết của người bệnh bị ho, hắt hơi, nói chuyện…

4.2. Triệu chứng

- Sốt thường sốt nhẹ trong một vài ngày

- Vết rát đỏ trên da sau một vài ngày xuất hiện mụn nước giữa các vết đỏ, mụn nước lúc đầu chứa dịch trong, sau đục như mủ rồi đóng vẩy và rụng dần. Mụn nước lúc đầu thường mọc ở thân mình sau lan lên mặt, chân tóc, tay, chân… Trong cùng một thời gian, trên cùng một vùng da có thể thấy nhiều dạng khác nhau như: vết đỏ, mụn nước trong, đục, đóng vẩy. Nếu không có biến chứng bệnh có thể khỏi sau 1- 2 tuần không để lại sẹo.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

- Phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ hoặc bị bệnh để tránh lây nhiễm cộng đồng.

- Vệ sinh sạch sẽ gọn gàng nơi ăn ở, làm việc, tránh ẩm thấp. Bảo đảm đủ ánh sáng, thông khí tốt.

- Có nếp sống vệ sinh khoa học như: tăng cường thể dục, thể thao; ăn chín uống sôi; đủ dinh dưỡng cân đối các thành phần, uống đủ nước (2 - 2,5l nước/ngày); giữ ấm cổ, ngực, không mặc quần áo ẩm ướt; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; đánh răng ngày 2 lần; nhỏ mũi và súc họng nước muối ấm 0,9% hàng ngày.

- Khi nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc bị mắc bệnh, kịp thời báo Quân y Nhà trường qua số điện thoại quân sự 522460 (Bs Thanh 0987.069.589; Bs Gấm 0978.637.159), hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

BS LƯƠNG ĐỨC THANH (Sưu tầm và tổng hợp)


 

Sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ ba, 10 Tháng 5 2016

Sáng ngày 25/3/2016, Đoàn cơ sở Khoa Sư phạm Nhạc Họa đã tổ chức Hội thi “Sinh viên Sư phạm âm nhạc giỏi kiến thức, vững kỹ năng”, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Dự hội thi có đồng chí Đại tá Phan Văn Long, Ủy viên Thường vụ đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường; đồng chí Thượng tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy Khoa Sư phạm Nhạc Họa; các thầy cô giáo; đại biểu các đoàn cơ sở bạn trong Nhà trường; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn đoàn cơ sở.

Hội thi có hai chi đoàn tham gia, đó là Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 5 và Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 6; với 04 phần thi: Thi kiến thức sư phạm âm nhạc (hòa thanh, lý thuyết âm nhạc,chép nhạc); thi thị tấu đàn Keyboard; thi hát tập thể. Hình thức thi: Bốc thăm ngẫu nhiên, trả lời các hỏi  của Ban Giám khảo và thể hiện tài năng các phần thi thực hành. Trước khi bước vào các phần thi, Ban tổ chức đã có chương trình tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, những thành tích tiêu biểu của đoàn cơ sở những năm qua.

Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi và kịch tính, kết quả: Giải Nhất tập thể thuộc về Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 6; giải Nhất hát tập thể thuộc về Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 5; giải Nhất chép nhạc thuộc về đoàn viên Trần Anh Thông Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 6; giải Nhất thị tấu đàn keyboard thuộc về Lê Thu Huyền Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 5; giải Nhất kiến thức âm nhạc thuộc về Nguyễn Thảo Vân Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 6.

nhất tập thể

Thượng tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị tặng hoa chúc mừng Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 6 giành giải Nhất tập thể

nhất hát tập thể

Giải Nhất hát tập thể thuộc về Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 5

nhất cá nhânĐại úy Lê Anh Chiến, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Nhạc Họa (ngoài cùng bên trái) trao giải Nhất kỹ năng sư phạm thị tấu đàn keyboard cho học viên Lê Thu Huyền Chi đoàn Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 5

Tin: LONG VŨ

Ảnh: THANH TÚ


 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 6

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay8
mod_vvisit_counterHôm qua1208
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác